Tin xấu với Tesla

TỷphúElonMuskvừabánthêmhàngtriệucổphiếuTesla.Ảnh:Reuters.Kếtthúcphiêngiaodịchngày8/11,cổphiếuTeslađó ...